Uždaryti
Pakrovimas...

English    Español    Português    Gaeilge    Cymraeg    Français    Nederlands    Dansk    Deutsch    Italiano    Norsk - bokmål    Svenska    Polski    Česky    Magyar    Lietuvių    Latviešu    Eesti    Suomi    Русский    Беларуская    Українська    Română    български език    Ελληνικά    Türkçe    עִבְרִית    العربية    Afrikaans    فارسی    हिन्दी    中文    ไทย    Tiếng Việt    Bahasa Melayu    Bahasa Indonesia    Tagalog    한국어    日本語          help
Translation powered by Google and may vary in accuracy.
Kada tik Moze laikydavo iškelta ranka, Izraelis buvo pergalingas, o kada tik jis ranka
nuleisdavo, Amalekas buvo pergalingas. Mozes rankos taip pailso, kad jiedu
paeme akmeni, padejo prie Mozes, ir jis ant jo atsisedo. Aaronas
ir Huras pareme jo iškeltas rankas, vienas iš vieno šono, o
kitas iš kito šono. Taip jo rankos liko tvirtos
iki pat saulelydžio. (Išejimo 17:11)

Badges

Rosary for the Bishop is excited to announce a new feature: badges. A badge is a small box you can paste into your website or blog which will display current statistics for your bishop, diocese, or parish.

If you need help getting a badge on your website, check out the Badges Help page.

Parish Badge

A parish badge displays the number of people from a specific parish, along with the number of bishops they are praying for.

Create your Parish Badge

Sample parish badge:


Logo Badge

A logo badge simply displays the Rosary for the Bishop logo, and a link to the website.

Create your Logo Badge

Sample logo badge:

Rosary for the Bishop

Diocese Badge

A diocese badge displays the number of people from a specific diocese, along with the number of bishops they are praying for.

Create your Diocese Badge

Sample diocese badge:

Bishop Badge

A bishop badge displays the number of people praying for a specific bishop, along with the number of dioceses they represent.

Create your Bishop Badge

Sample bishop badge:


Svetainė sukurta ReitzInternet Šie tinklalapai priklauso © 2020 Rožančius Vyskupui Naudojimas Privatumo Politika Credits